Termenii de utilizare şi Politica privind prelucrarea datelor

Termenii de utilizare şi Politica privind prelucrarea datelor

I. Prevederi generale

 

I/1. Operatorul

Acest site este operat de către AHI Roofing Kft. (sediul social: H-8100 Várpalota, Fehérvári út 28/14.; cod de înregistrare fiscală: 19-09-511580; e-mail: office@gerardroofs.eu, denumit în continuare ‘Operator’, și cu privire la prelucrarea datelor, ‘Operator Date’). Datele cu caracter personal transmise de către utilizatorii acestui site sunt prelucrate de către Operator.

 

I/2. Utilizatorul

Utilizatorii vor include toate persoanele care vizitează site-ul sau folosesc serviciile acestuia, indiferent de înregistrare. Anumite servicii pot fi folosite doar de către utilizatorii înregistrați.

 

I/3. Obiectul și modificările aduse Politicii

Obiectul acestor Termeni de utilizare și ai Politicii de Prelucrare a datelor (denumită în continuare ‘Politica’) vor include serviciile furnizate și datele prelucrate de către Operator cu privire la acest site (denumit în continuare ‘Site-ul’).

Dacă nu se menționează contrariul în cadrul acestui document, obiectul acestei Politici nu va include serviciile și prelucrarea datelor cu privire la promoții, jocuri de noroc, servicii, alte campanii și conținut divulgat terților prin acțiuni de publicitate sau apărând oriunde pe Site. Dacă nu se prevede contrariul în cadrul acestui document, obiectul Politicii nu va include serviciile și prelucrarea datelor furnizorilor de site-uri și servicii conectați la Site printr-un link care figurează pe Site.

Operatorul își rezervă dreptul de a modifica Politica. Operatorul va informa utilizatorii cu privire la modificările anterioare la cerere. Operatorul va divulga Politica modificată pe Site și modificările vor intra în vigoare doar după divulgare. După divulgarea modificării pe Site, aceasta este aplicabilă utilizatorilor fără nicio altă informare sau acțiune. Operatorul nu are obligația de a transmite notificări separate cu privire la modificări utilizatorilor. 

 

I/4. Activitățile Operatorului, scopul Site-ului

Operatorul este o societate care activează în distribuția și fabricarea produselor tehnologice pentru acoperișuri Gerard la nivel profesional; furnizarea serviciilor sale nu doar în Ungaria, ci și distribuirea acestor produse în Europa.

Scopul acestui Site este să prezinte tuturor vizitatorilor produsele distribuite și serviciile furnizate de către societate, dar, în același timp, să transmită informații cu privire la disponibilitatea acestor produse și servicii, Operatorul și activitățile sale.

 

 

I/5. Legea de guvernare

Operatorul este o societate înregistrată în Ungaria și care își desfășoară activitățile sale principale conform normelor de reglementare legale din Ungaria. În cazul în care activitățile de furnizare a serviciilor – inclusiv publicitate și distribuție – se vor desfășura dincolo de granițele statului maghiar, se vor aplica legile din țările respective. 

În cazul în care este posibil să se aleagă legea de guvernare, Operatorul declară că se vor aplica legile din Ungaria.

În cazul în care este posibil să se aleagă diverse instanțe sau autorități, Operatorul declară că va alege competența autorităților și instanțelor din Ungaria.

 

 

II. Prelucrarea datelor

 

II/1. Baza legală și principiile de prelucrare a datelor

Datele cu caracter personal sunt prelucrate doar de către Operator.

Baza legală de prelucrare a datelor cu caracter personal este acceptul voluntar al persoanelor în cauză. Prin folosirea Site-ului și înregistrare, persoanele în cauză își exprimă acceptul necondiționat al acestei Politici. Această Politică va fi considerată notificarea corespunzătoare transmisă persoanelor în cauză.

Operatorul prelucrează doar datele cu caracter personal transmise de către titularul datelor sau transmise pe durata activităților titularului datelor cu privire la Site. Operatorul va depune toate eforturile rezonabile să acționeze cu respectarea deplină a drepturilor titularilor datelor.

Toate datele cu caracter personal sunt prelucrate de către Operator în vederea furnizării și dezvoltării serviciilor Site-ului. De aceea, scopul prelucrării datelor cu caracter personal este identificarea titularilor datelor, furnizarea serviciilor și analiza și dezvoltarea Site-ului. Operatorul nu prelucrează datele a căror procesare nu este necesară pentru realizarea acestor scopuri de mai sus.

Operatorul va depune toate eforturile în mod rezonabil pentru a se asigura că următoarele principii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt respectate pe deplin:

-     datele cu caracter personal pot fi procesate doar cu un scop precis;

-     toate fazele privind procesarea datelor se desfășoară în conformitate cu obiectul specific, inclusiv clasa de date aflate în procesare;

-     datele cu caracter personal sunt colectate și procesate într-o manieră corectă și legală;

-     datele sunt exacte, complete și actualizate;

-     în cazul în care identificarea titularului datelor nu este necesară, prelucrarea datelor va fi adusă la cunoștință, astfel încât identificarea titularului datelor să nu fie posibilă;

-     drepturile titularilor datelor sunt respectate corespunzător;

-    titularul datelor este informat și cunoaște informațiile de mai sus și scopul exact al prelucrării datelor sale cu caracter personal.

 

 

II/2. Locul prelucrării datelor, legea de guvernare

Prelucrarea datelor are loc la sediul Operatorului, al sucursalei sau la sediului său ori la sediul procesatorului de date tehnice care furnizează servicii către Operator conform unui contract de prestări servicii. Deciziile cu privire la prelucrarea datelor sunt luate de către Operator.

Cu privire la prevederile Secțiunii I/5, operatorul controlor de date este o persoană juridică maghiară, locul de prelucrare a datelor este Ungaria. În consecință, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, se vor aplica normele de reglementare legală din Ungaria, în special Legea CXII din 2011 privind auto-determinarea informațională și libertatea de informare.

În cursul prelucrării datelor, Operatorul respectă prevederile Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

II/3. Înregistrare

Pentru vizitarea Site-ului nu este nevoie de înregistrare, totuși, unele părți ale serviciilor sunt disponibile doar utilizatorilor înregistrați.

 

II/4. Scopul și normele principale ale prelucrării datelor cu caracter personal

Scopul principal al prelucrării datelor furnizate la înregistrare este identificarea utilizatorilor și comunicarea cu aceștia. Alte scopuri ale prelucrării datelor sunt furnizarea serviciilor Site-ului, dezvoltarea acestor servicii și transmiterea de newslettere și oferte publicitare utilizatorilor.

Pe durata prelucrării datelor, Operatorul va respecta prevederile normelor legale relevante, astfel, în special Legea CXII din 2011 privind auto-determinarea informațională și libertatea de informare.

Baza legală a prelucrării datelor este în fiecare caz acordul transmis de titularul datelor.

Operatorul își rezervă dreptul de a modifica conținutul formularului de înregistrare, șterge câmpurile de date sau să creeze unele noi, în special dacă va fi necesar sau justificat având în vedere cererile utilizatorilor sau modificările normelor de reglementare legale. Operatorul va informa utilizatorii cu privire la modificări. Datele furnizate de către utilizatori nu pot fi modificate de către Operator.

În plus față de cele specificate mai sus, anumite servicii impun prelucrarea ulterioară a datelor. În fiecare caz, Operatorul va transmite informațiile corespunzătoare cu privire la detaliile respectivei prelucrări de date pe baza acordului voluntar al utilizatorilor.

 

II/5. Accesul la datele prelucrate, transferul de date, utilizarea datelor

Accesul la date este asigurat persoanelor care acționează în interesul Operatorului – în special agenți și angajați – pentru care aceasta este necesară în vederea realizării activității acestora și care sunt familiarizați cu obligațiile cu privire la prelucrarea datelor.

Operatorul poate transfera sau pune la dispoziție datele procesate de acesta unor terți doar dacă a obținut aprobarea expresă a titularului datelor sau acest lucru este impus conform unui act de drept.

Operatorul va avea dreptul, în conformitate cu normele de reglementare legală să folosească serviciile de operator de date tehnic în vederea realizării anumitor operațiuni tehnice. Operatorul de date tehnic este autorizat doar să execute deciziile luate de către Operator, în conformitate cu instrucțiunile Operatorului. Mandatul operatorului de date tehnic nu afectează răspunderea Operatorului.

În conformitate cu prevederile Secțiunii II/4, Operatorul folosește datele transmise de către utilizator în special în vederea identificării, comunicării, furnizării și dezvoltării de servicii și cu scopul de a transmite newslettere și oferte publicitare.

Operatorul are dreptul să folosească datele pentru scopuri statistice, dar doar sub forma în care acestea nu sunt identificabile. Operatorul are dreptul de a folosi datele tehnice înregistrate în conformate cu Secțiunea II/11 pentru scopuri statistice.

 

II/6. Prelucrarea datelor pentru scopuri publicitare și de cercetare

Operatorul are dreptul să folosească datele puse la dispoziție de către utilizatori (adrese de e-mail, adrese poștale, număr de telefon, alte elemente de identificare folosite pentru comunicare) în vederea transmiterii poștei electronice cu privire la Operator, activitățile sale și Site-ul cu scopuri de promovare, newslettere cu privire la servicii, scrisori cuprinzând oferte publicitare, sau transmiterea altor astfel de notificări către utilizator. Prin înregistrare, utilizatorul își exprimă acordul cu privire la anexarea de către Operator a acestor oferte publicitare în notificări, newslettere și orice alte scrisori informative.

Prin înregistrare, utilizatorul își exprimă acordul expres ca Operatorul să îi transmită oferte publicitare prin poșta directă, și să utilizeze datele sale în acest sens. Acordul se aplică tuturor comunicărilor transmise prin e-mail, telefon, poștă sau sub orice altă formă.

Utilizatorul transmite Operatorului acordul său să folosească în scopuri publicitare datele transmise pe durata utilizării Site-ului, în vederea expedierii vizate, a ofertelor personalizate utilizatorilor.

Datele procesate pot fi utilizate de către Operator în vederea personalizării suprafețelor publicitare care apar pe site care sunt descărcate și să selecteze locația unde vor fi încărcate când utilizatorul părăsește site-ul. Aceste operații sunt realizate automat, fără intervenție umană, prin intermediul unui program informatic.

Datele prelucrate pot fi folosite de către Operator în vederea organizării de sondaje de opinie, cercetări de piață, întocmirea mostrelor de cercetare sau contactarea utilizatorilor în cursul cercetării. 

 

II/7. Durata prelucrării datelor

Operatorul va șterge datele în cazul în care:

-     prelucrarea acestora este împotriva legii sau o normă legală impune ștergerea acestora;

-     este solicitat astfel de către titularul datelor;

-     datele sunt insuficiente sau false, iar acest lucru face utilizarea acestora imposibilă;

-     scopul prelucrării datelor a expirat;

-     este impus astfel printr-un ordin judecătoresc sau emis de o altă autoritate.

 

Utilizatorul poate solicita ștergerea datelor sale cu caracter personal. La transmiterea acestei cererii de către titularul datelor, sistemul Operatorului șterge datele în cinci zile lucrătoare. Ștergerea datelor care sunt obligatorii pentru rezultatele de înregistrare duc la ștergerea înregistrării.

Ștergerea datelor cu caracter personal înseamnă că datele vor fi de nerecunoscut, astfel încât o legătură între date și titularul datelor va fi imposibil de refăcut.

În cazul în care există o relație contractuală între utilizator și Operator conform dreptului civil, reglementările dreptului civil vor fi, de asemenea, aplicabile procesării de date. În acest caz, datele cu caracter personal pot fi procesate în interesul daunelor solicitate conform dreptului civil. În cazul în care este inițiată o procedură administrativă sau juridică din cauza unui act ilicit al utilizatorului, Operatorul poate prelucra datele în interesul finalizării cu succes a acestei proceduri.

 

II/8. Drepturile titularilor datelor, protecția confidențialității

Utilizatorul are dreptul să modifice datele sale de utilizator și în cazul unor date eronate pe care acesta nu le poate modifica, să solicite modificarea de către Operator. Utilizatorul are dreptul să șteargă anumite date ale sale sau înregistrarea sa. Aceste informații pot fi, de asemenea, transmise Operatorului și prin poșta electronică.

 

II/9. Ștergerea înregistrării și a datelor la cererea titularului datelor

Utilizatorul poate solicita ștergerea înregistrării sale. Operatorul va respecta cererea în termen de cinci zile lucrătoare. Dacă utilizatorul își șterge înregistrarea, acesta nu va mai avea dreptul să primească serviciile care sunt supuse înregistrării.

După ștergerea înregistrării, Operatorul poate folosi datele în scop statistic într-o formă care să nu permită identificarea; totuși, aceasta nu face posibilă restabilirea unei înregistrări ulterioare.

În cazul în care există dubii dacă ștergerea este solicitată de către titularul datelor – în special, dacă cererea de ștergere nu este primită de la adresa de e-mail a titularului datelor – Operatorul poate solicita titularului datelor să se identifice corespunzător.

II/10. Siguranța datelor

Operatorul va lua toate măsurile rezonabile pentru a asigura securitatea datelor, se va îngriji de protecția corespunzătoare a acestora, în special împotriva accesului ilegal, modificării, transferului, divulgării, ștergerii sau distrugerii, precum și împotriva distrugerii accidentale sau prejudicierii.

Operatorul asigură siguranța datelor luând măsurile tehnice și organizatorice necesare.

 

II/11. Prelucrarea datelor pentru scopuri tehnice

Sistemul Operatorului înregistrează automat adresa IP a utilizatorului computerului, data de start a vizitei și în anumite cazuri – în funcție de setările computerului – tipul de browser și sistemul operațional. Datele înregistrate astfel nu pot fi combinate cu alte date cu caracter personal. Prelucrarea acestor date se efectuează doar pentru scopuri statistice.

Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a plasa fișierele de date (cookie) în computerul utilizatorului, în urma unei notificări separate afișate pe ecranul computerului utilizatorului.

 

II/12. Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal

 

Operatorul a notificat Comisarul pentru protecția datelor cu privire la activitățile sale de procesare a datelor pentru a fi introduse în registrul completat de către Comisar. După primirea numărului de înregistrare, operatorul de date cu responsabilități de control va indica acest lucru în prezenta Politică.

 

III. Norme aplicabile utilizatorilor

 

III/1. Obligațiile și responsabilitățile utilizatorilor

Când furnizează datele, utilizatorul va acționa cu toată diligența. Operatorul nu poate fi responsabil pentru toate pagubele rezultând în urma lipsei de protecție adecvată a datelor din partea utilizatorului.

Utilizatorul va utiliza site-ul pe propria răspundere. Operatorul nu își asumă responsabilitatea pentru pagubele sau problemele care afectează utilizatorul ca o consecință a faptului că nu a depus toate eforturile la folosirea site-ului. Utilizatorul poate face datele sale publice sau le poate pune la dispoziția terților pe propria răspundere.

Când folosește site-ul, utilizatorul va avea obligația de a acționa corect și cu respectarea drepturilor și intereselor celorlalți.

Utilizatorul va avea obligația să respecte prevederile normelor legale de reglementare, iar pe durata utilizării, nu va întreprinde nicio acțiune care este ilegală sau încalcă interesele altor persoane. În special, dar fără a ne limita la următoarele, utilizatorul va avea obligația să respecte dreptul altor persoane la confidențialitate, drepturi morale, drepturi de proprietate intelectuală, și în special în ceea ce privește normele de reglementare care privesc protecția lucrărilor literare, științifice și artistice, invențiilor, proiectelor, modelelor de utilitate, mărcilor înregistrate și mărcilor comerciale protejate de drepturile de proprietate intelectuală. Utilizatorul va avea obligația de a nu comite niciun fel de abatere sau infracțiune, și, în plus, nu va utiliza niciun fel de termeni sau expresii obscene, indecente sau de altă natură care pot șoca alte persoane.

Toți utilizatorii vor evita activitățile care împiedică utilizarea normală a site-ului. Toți utilizatorii vor evita orice activitate care afectează interesul Operatorului. Utilizatorul va avea în special obligația:

−    să se abțină de la orice acțiuni care tulbură sau împiedică funcționarea site-ului;

−    să evite orice activitate care vizează achiziția sau utilizarea secretelor de business ale Operatorului sau alte informații confidențiale;

−    să se abțină de la orice comunicare care include informații false cu privire la serviciu;

−   să evite toate activitățile care amenință securitatea IT a site-ului;

−    să se abțină de la orice activitate care vizează publicitatea produselor sau serviciilor utilizatorului sau oricărei alte persoane.

În plus față de cele de mai sus, Operatorul poate impune și alte restricții pe care le va aduce la cunoștința utilizatorilor.

În cursul utilizării site-ului, utilizatorii pot face public sau pot pune la dispoziția altor persoane datele cu caracter personal ale altor persoane doar cu acordul titularului datelor vizate. Acest acord nu se referă obligatoriu la termenii datelor divulgate în cursul aparițiilor publice ale titularului datelor sau datelor făcute publice de către titularul datelor anterior, fără restricție.

La înregistrare, utilizatorii pot transmite doar datele cu caracter personal proprii. Transmiterea datelor cu caracter personal ale altei persoane se consideră ca prelucrare ilegală de date și acest lucru poate implica consecințe conform normelor legale relevante. În cazul abuzului de date ale altor persoane, Operatorul va sprijini autoritățile în investigarea încălcării și identificarea făptașului.

Restricțiile stipulate în prezenta Secțiune se vor aplica tuturor vizitatorilor site-ului.

 

III/2. Procedura împotriva utilizatorilor și a utilizatorilor care încalcă prevederile Politicii  

În cazul în care utilizatorul încalcă prevederile prezentei Politici sau acelea ale normelor de reglementare legală, Operatorul poate șterge înregistrarea utilizatorului. În acest caz, înregistrarea utilizatorului încetează și acesta nu mai poate utiliza serviciile site-ului.

În cazul unei proceduri în instanță sau a unei proceduri deschise de o autoritate împotriva utilizatorului ca urmare a comportamentului inadecvat al acestuia, Operatorul poate, independent de ștergere, să stocheze datele necesare pentru identificare, precum și datele cu privire la încălcare, și să transmită aceste date autorităților mai sus menționate.

În cazul în care utilizatorul încalcă drepturile unui terț, iar acest terț are dreptul de a iniția o procedură în instanță, Operatorul poate transmite datele respectivului terț, cu condiția ca respectivul terț să demonstreze interesul său legal în acest caz.

 

 

IV. Excluderea responsabilității Operatorului

 

IV/1. Continuitatea serviciului

Operatorul se obligă să ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că serviciul este netulburat și continuu. Luând în considerare că serviciul este furnizat gratuit, Operatorul nu garantează că serviciul va fi în orice moment continuu și, de asemenea, nu poate fi ținut responsabil pentru suspendarea sau încetarea serviciului. Operatorul va depune toate eforturile în mod rezonabil pentru a rezolva toate deranjamentele sau problemele operaționale apărute pe durata funcționării site-ului, totuși, acesta nu poate fi ținut responsabil pentru respectivele deranjamente sau probleme.

Operatorul nu își asumă responsabilitatea pentru comportamentul utilizatorilor.

Operatorul va lua toate măsurile necesare pentru a asigura protecția datelor utilizatorilor.

 

IV/2. Răspunderea pentru informațiile divulgate pe site

Operatorul folosește site-ul pentru a-și afișa propriile produse și servicii. Operatorul va lua toate măsurile rezonabile pentru a asigura acuratețea și caracterul complet al informațiilor, totuși, nu își asumă responsabilitatea în cazul în care informațiile divulgate pe site nu corespund întru totul cu produsele și serviciile oferite de către Operator.

Informațiile divulgate pe site nu vor fi considerate ca o ofertă. Operatorul nu își asumă răspunderea în cazul în care produsele și serviciile afișate pe site nu vor fi disponibile în viitor în cantitatea și calitatea afișată pe site.

Informațiile divulgate pe site vor fi folosite doar ca mijloc de informare și nu vor fi considerate ca o declarație contractuală a Operatorului, notificare oficială sau instrucțiuni de utilizare în niciun caz.

Operatorul nu va fi ținut responsabil sub nicio formă dacă informațiile divulgate pe site diferă față de informațiile divulgate altor distribuitori cu privire la aceleași produse sau servicii.

Informațiile divulgate pe site nu includ informațiile cu privire la utilizarea produselor și serviciilor sau consilierii profesionale adecvate.

IV/3. Răspunderea pentru pagube

Operatorul va fi responsabil pentru orice pagubă cauzată titularului datelor ca urmare a procesării ilegale sau prin încălcarea cerințelor privind securitatea datelor. În mod similar, Operatorul va fi responsabil de încălcarea drepturilor personale ale titularilor datelor ca urmare a prelucrării ilegale sau prin încălcarea cerințelor privind siguranța datelor.

Operatorul poate fi scutit de răspundere în cazul în care acesta demonstrează că paguba sau încălcarea a fost cauzată din motive aflate dincolo de controlul său. Nicio compensație sau penalitate nu se va achita în cazul în care paguba a fost cauzată prin comportamentul rău intenționat sau neglijența gravă a părții prejudiciate (adică a titularului datelor).

 

Pentru cazurile care nu sunt acoperite de această Politică, se vor aplica în consecință prevederile Legii CXII din 2011 privind auto-determinarea informațională și libertatea de informare.

 

 

V. Exercitarea drepturilor

 

V/1. Plângerile împotriva Operatorului

Utilizatorii pot depune plângerile și obiecțiile direct la Operator care va depune toate eforturile în vederea gestionării și remedierii posibilelor încălcări. Operatorul va analiza plângerile depuse la acesta și va notifica utilizatorul cu privire la poziția sa și măsurile întreprinse.

 

V/2. Alte metode de exercitare a drepturilor

 

Utilizatorul își poate exercita drepturile în conformitate cu Legea CXII din 2011 privind auto-determinarea informațională și libertatea de informare în următorul mod:

-     acesta poate transmite plângerile sale direct operatorului de date cu responsabilități de control care va analiza plângerea conform Secțiunii V/1;

-     acesta poate să își prezinte obiecțiunile sale cu privire la procesarea datelor, caz în care Operatorul de date cu responsabilități de control trebuie să analizeze obiecțiunile în termen de 15 zile și să ia o decizie;

-    acesta se poate adresa Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság [Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea de Informare];

-     să își exercite drepturile în fața instanței.

 

 

Politica privind Cookie -urile

 

Notificare privind utilizarea Cookie-urile:

Acest site folosește cookies, atât cele proprii, cât și cele ale terților. Prin continuarea utilizării acestui site, vă exprimați acordul privind folosirea cookies-uri.  (acțiuni disponibile: Aflați mai multe / Sunt de acord)

Detalii la “ Aflați mai multe”:

Următoarele informații vizează familiarizarea utilizatorului cu unele detalii cu privire la amplasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor de pe site-ul gerardroofs.eu. De asemenea, acestea prezintă unele link-uri utile cu privire la acest subiect. În cazul în care aveți nevoie de mai multe informații și acestea nu sunt incluse mai jos, vă rugăm să ne contactați la adresa: office@gerardroofs.eu

 

VĂ RUGĂM CITIȚI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A FOLOSI ACEST SITE

Această politică explică modul în care sunt folosite cookie-urile pe acest site. Politica poate fi modificată la intervale de timp. Când se va întâmpla acest lucru, vă vom informa prin mijloace corespunzătoare, cum ar fi postarea politicii revizuite pe această pagină cu o nouă „dată cu ultima actualizare”. Folosind acest site, vă exprimați acordul cu privire la plasarea cookies-urilor în computerul dvs. în conformitate cu termenii acestei politici. În cazul în care nu doriți să acceptați cookie-urile din acest site, vă rugăm fie dezactivați cookie-urile sau nu folosiți site-ul.

 

 

CE SUNT COOKIE-urile?

 

Un cookie este un șir de informații text pe care un site îl transferă către fișierul cookie din hard disk-ul computerului dvs. astfel încât site-ul să vă poată recunoaște când vizitați din nou acest site și să își aducă aminte anumite informații despre dvs. Aceasta poate să includă paginile pe care le-ați vizitat, alegerile pe care le-ați făcut din meniuri, orice informații specifice pe care le-ați introdus în formulare și ora și data vizitei dvs.

 

Există două tipuri de cookie-uri:

 

Cookie-uri esențiale: Acestea sunt cookie-urile care sunt necesare site-ului în vederea funcționării corespunzătoare a site-ului. Acestea ne permit să oferim servicii corespunzătoare cum ar fi agentul de rezervări al locației, acces la cont și funcționalitatea coș de cumpărături. În cazul în care acestea sunt dezactivate, utilizatorul nu va putea folosi aceste servicii.

 

Cookie-uri de performanță: Aceste cookie-uri sunt folosite în vederea monitorizării site-ului și pentru indicarea zonelor din site care sunt relevante pentru vizita utilizatorului. Acestea ne permit să corectăm erorile și să descoperim soluții efective de realizare a unei conexiuni. Acestea nu colectează informații care ar putea identifica utilizatorul.

 

 

CE SUNT COOKIE-URILE TERȚILOR?

 

Cookie-urile terților sunt stabilite de diverse organizații pentru proprietarul site-ului pe care îl vizitați. De exemplu, site-ul poate să folosească o societate de analiză terță care va trimite un cookie pentru a realiza acest serviciu. Site-ul pe care îl vizitați poate, de asemenea, să aibă un conținut inclus din servicii cum ar fi YouTube sau Flickr, iar aceste servicii pot utiliza propriile cookie-uri. Un site poate utiliza o rețea terță de publicitate pentru a livra materialele de publicitate vizate pe propriul site, acestea pot avea capacitatea de a urmări istoricul dvs. de navigare pe diverse site-uri. Acest site nu folosește acest tip de cookie-uri.

 

 

SIGURANȚA COOKIE-URILOR ȘI PROBLEMELE DE CONFIDENȚIALITATE 

 

Cookie-urile NU sunt viruși. Cookie-urile folosesc formatul de text simplu. Acestea nu sunt piese ale unui cod, astfel că nu pot fi executate și nu sunt auto-executante. În consecință, acestea nu se pot copia și răspândi în alte rețele pentru a se executa și replica din nou. Deoarece acestea nu pot îndeplini aceste funcții, nu intră în definiția standard a virusului.

 

Cookie-urile POT fi folosite cu rea intenție, totuși. deoarece acestea stochează mai multe informații cu privire la preferințele și istoricul de navigare a utilizatorului, atât la o locație specifică, cât și navigând pe mai multe site-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de spyware. Multe produse anti-spyware conștientizează foarte bine această problemă, și de obicei indică ștergerea cookie-urilor după scanările standard de viruși și/sau spyware.

 

 

REFUZAREA COOKIE-URILOR

 

Cele mai multe browsere sunt setate inițial să accepte cookie-urile. Totuși, aveți posibilitatea de a dezactiva cookie-urile, dacă doriți, în general prin modificarea setărilor software-ului dvs. de navigare pe internet. De asemenea, este posibil să configurați setările browser-ului dvs. și să activați acceptarea cookie-urilor specifice sau să vă informeze de fiecare dată când un nou cookie va fi stocat în computerul dvs. pentru a vă permite să acceptați sau să respingeți cookie. Pentru a gestiona utilizarea cookie-urilor, există diverse resurse pe care le aveți la dispoziție, de exemplu, secțiunea „Help” din browser-ul dvs. vă poate ajuta. De asemenea, puteți dezactiva sau șterge datele stocate printr-o tehnologie similară cookie-urilor, cum ar fi Local Shared Objects sau Flash cookies, prin gestionarea „setărilor add-on” a browser-ului sau prin vizitarea site-ului producătorului său. Deoarece cookie-urile noastre vă permit accesul la unele caracteristici ale site-ului nostru, vă recomandăm să lăsați cookie-urile activate. Altfel, dacă sunt dezactivate cookie-urile, înseamnă că veți folosi o funcționalitate redusă sau posibil să nu puteți folosi site-ul deloc.

Mr. G
Mâna dvs. de ajutor

Aveți nevoie de mai multe informații? Întrebați-l pe Mr. G! Puteți să vă alăturați într-o călătorie între prieteni!